Lastbryggor

Det kan vara svårt att hitta rätt lastbryggor. Med vår kompetens ser vi till att det blir rätt! Vi väljer rätt typ av lastbrygga med korrekt mått. Vi anpassar även efter vilken typ av last samt vilket fordon som ska lasta och lasta av.

En lastbrygga skapar en bro mellan lastbil & lastkaj

En lastbrygga används för att utjämna höjdskillnaden mellan en lastbil och lastkajen. Lastbryggor skapar således en bro mellan lastbil och lastkaj och säkerställer en smidig och säker överföring av gods. Det är viktigt att en lastbrygga och dess utrustning på lastkajen är tillverkad enligt regelverken.

Hög kvalitet och personlig rådgivning

En lastbrygga från Skåneportar kan minska antalet olyckor och skador på värdefull last och gods.

– Hög kvalitet, lite underhåll
– Säkra och pålitliga
– Ekonomiska och effektiva
– Enkel lastning och lossning
– Personlig rådgivning

Lastbryggor

Lastbryggor och portar i Skåne & Halmstad

Lastbryggor och portar hos Skåneportar hittar du i Helsingborg (Mörarp) och Malmö (Arlöv) samt i Halmstad.

 

Kontakta oss här